Heron QAE

De Heron Quality Assurance Engine (verder HeronQAE) is ontwikkeld om controles uit te voeren op de structuur, inhoud en integriteit van digitale bestanden die in massa-digitaliseringsprojecten worden geproduceerd (zoals bijvoorbeeld het archieventraject van Metamorfoze).

HeronQAE is op dit moment beschikbaar als standalone applicatie voor een windows omgeving. Aan versies voor andere platforms wordt gewerkt. Een prijsopgave volgt na bespreking van uw wensen.

Modules:

Basismodule:

  • checksumcontroles (op basis van aanlevering in tabellen, verschillende mogelijke formaten, o.a. md5 en sha512)
  • bestandsnamen en locaties (tegen template van filestructuur en patronen in namen)
  • controle op zero byte bestanden
  • id-controle (indien er een lijst van verwachte bestanden aanwezig is, bijv. een toegang van een archief)

Module Header Controle:

  • Controle van de inhoud van gespecificeerde header fields

Module Metadata:
Matches inzake metadata. Voorbeelden:

  • vergelijking inhoud van verschillende metadata-elementen (XML-elementen of attributen, kolommen in csv-bestanden, header fields)
  • vergelijking structurele metadata (komen bestandsnamen in concordantietabellen overeen met bestandsnamen in METS of MPEG21)
  • controles op in metadata opgenomen checksums (PREMIS, MPEG21) etc.

Deze module wordt met de klant in detail geconfigureerd.

Module Match Dagtargets:
Deze module genereert op basis van datum, tijd en informatie over de gebruikte hardware (moet in headervelden aanwezig zijn) een concordantie tussen dagtargets en bijbehorende afbeeldingen. Indien gewenst kan op basis van deze concordantie gecontroleerd worden, of er niet te veel tijd is verstreken tussen de opname van een dagtarget en de opname van een afbeelding.

Steekproefmodule:
Genereert op basis van instelling van het gewenste percentage samples en een bestandspad en/of patronen van bestandsnamen een steekproef. De bestanden van deze steekproef kunnen naar een nieuwe locatie worden gekopieerd (bijvoorbeeld voor handmatige controle), maar het is ook mogelijk om de controles uit de basismodule, de module headercontrole en de module metadata op de resultaten van de steekproef uit te voeren (i.p.v. op alle bestanden).

Integratie jpylyzer:
NB: jpylyzer maakt geen onderdeel uit van HeronQAE, het gaat hier om integratie van de jpylyzer-controle in de HeronQAE-workflow, en  indien de module rapportage-plus is aangeschaft – opslag van de resultaten in de rapportages.

Testtargets:
Controles of opname van targets binnen gegeven specificaties vallen. Twee varianten:

  1. 1) Controle of uitlezingen van software van derden (bijv. UTT, of IQ-analyzer) binnen gegeven specificaties vallen.
  2. 2) Complete uitlezing en analyse tegen specificaties targetopname.

Module Rapportage-plus:
NB: de standaard-rapportages uit HeronQAE komen, naar keuze, in de vorm van tekstbestanden of in XML. Niveau van de rapportage (alles, alleen warnings en errors of alleen errors) is sowieso in te stellen. Hier gaat het om aanvullende functionaliteit. Heron IM kan, indien gewenst, tools leveren om de rapportages te bewaren (zodat er bijvoorbeeld, bij verwerking in deelzendingen, ook bekeken kan worden hoeveel inventarisnummers van het verwachte totaal al geleverd zijn), te beheren en te visualiseren.

Bij langdurige trajecten wordt de aanschaf van Rapportage-plus van harte aanbevolen, omdat zo het overzicht bewaard kan worden, en de rapportage zodanig kan worden opgezet dat deze bijvoorbeeld ook direct aan opdrachtgevers gestuurd kan worden.

Prijs en Support: in overleg.

Neem vrijblijvend contact op met Wessel van der Kaaij (wessel@heronim.eu) voor een demonstratie, of om in meer detail te bepalen welke modules u nodig zou hebben, en wat er eventueel aan specifieke aanpassingen gewenst is. Op basis daarvan volgt een prijsopgave.

Heron QAE in actie: gedetailleerd overzicht op errors (if any) in batches van gedigitaliseerde data.