Software

Wij ontwikkelen een breed assortiment van software:

  • Heron Quality Assurance Engine Inclusief onze Target Checker Module en onze Metadata Validatie module. De Target Checker wordt gebruikt om een willekeurig “test target” te valideren tegen de relevante referentie waarden. De Metadata Validatie Module controleert, onder andere, of de checksums en velden binnen de metadata van een batch gedigitaliseerd materiaal in orde zijn.
  • Heron Image Processing Engine (inclusief Cropper, Splitser, Stitcher, etc.) De Image Processing Suite is een selectie van verschillende modules die automatisch door een batch digitale afbeelding heen gaan en dan vervolgens de afbeeldingen splitsen, croppen, stitchen, etc.
  • Heron Workflow Engine: bestaat uit een verzameling scripts die digitaliseringsworkflows ondersteunen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het maken of annoteren van inventarissen van te verwerken materiaal, het ordenen van afbeeldigen per aflevering van een krant of tijdschrift of het extraheren en converteren van metadata.
  • Metadata Atlas: Met de Metadata Atlas kan men in kaart brengen welke metadata men in welke systemen gebruikt, op welke standaarden deze metadata zijn gebaseerd, en hoe deze metadata in werkprocessen worden toegepast. De Metadata Atlas helpt op die manier om het metadatalandschap in kaart te brengen en, waar nodig, te veranderen.
  • Metadata Entity Extractor: software die gebruik maakt van OCR om bijvoorbeeld informatie uit archiefmateriaal te extraheren en te controleren en deze kan omzetten in metadata,